Balagokulam

hindu dharma for the kids, parents and teachers

Contact information

This is the contact information for the Balagokulam

Mukhya Shikshak/Bauddhik Pramukh

Sunil Tuppale
Email: stuppale@yahoo.com
Phone: 803.212.8293

Sevika Pramukh/Geet Pramukh

Uma Krishnamurthy
Email: krishu@msn.com
Phone: 803.996.5494

Sampark Pramukh

Sabari Chiraparambil
Email: cpsabari@hotmail.com
Phone: 803.996.3523

Sharirik Pramukh

Rajesh Verma (Jr)
Email: rkverma@hotmail.com
Phone: 803.233.4737

Sewa Pramukh

Praveen Srivastava
Email: sripraveen20@gmail.com
Phone: 703.568.9149

Grandhalaya Pramukh

Garima Srivastava
Email: garimacsrivastava@yahoo.com
Phone: 703.568.9149

Saha Sewa Pramukh

Sriram Madabhushi
Email: smadabhushi@hotmail.com
Phone: 803.446.0607

Shikshak (Durga Gana)

Baiju BR
Email: brb_72@yahoo.com
Phone: 803.788.2353

latest news

01/15/2011
Commencement of Surya Namaskar Yajna 2011

04/03/2011
Balagokulam 4th Anniversary celebrations at Temple